Báo cáo tài chính năm 2019

Tổng số vốn đầu tư ban đầu
Tổng thu
Tổng chi
Tổng số trẻ được hưởng lợi trong năm 2019

Trong giai đoạn đầu, tổ chức Niềm Tin đã cố gắng đi những bước đi chập chững và tin rằng những bước chân ngắn sẽ đi được đoạn đường dài, hoàn thành tâm nguyện nhỏ sẽ hoàn tất ý tưởng lớn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*